Saturday, August 25, 2012

Sri Venugopala Krishna Swamy Temple Malleswaram- Annual Gokulashatami Concerts

Sri Venugopala Krishna Swamy Temple– 11th cross - Malleswaram
 Annual Gokulashatami Concerts 2012

10-Sep-2012 Monday 6:30pm
Sanjay Subrahmanyan / S Varadarajan / Neyveli Venkatesh / S Venkataraman

11-Sep-2012 Tuesday 6:30 pm
Suma Sudheendra(Veena)

12-Sep-2012 Wednesday 6:30pm
Anjali Sriram/ H N Smitha/ C Cheluvaraju / Narayana Murthy

13-Sep-2012 Thursday 6:30pm
Sheela Ravi Kiran/ Nalina Mohan / R Shankar Narayan / Guruprasanna

14-Sep-2012 Friday 6:30 pm
Clutural Program by Vidya Mandira Students

15-Sep-2012 Saturday 6:30 pm
Riya Sridhar ( Dance)

16-Sep-2012 Sunday 6:30 pm
U Srinivas( Mandolin)/H K Venkatram/MAdurai Mangala Swaminathan/ Giridhar Udupa

17-Sep-2012 Monday 6:30pm
Pallavi Prasanna / H N Smitha/ Renuka Prasad / Srinarayana Murthy

No comments:

Post a Comment