Sunday, March 15, 2015

49th year Ramanavami - Vyalikaval Extension Association

Vyalikaval Extension Association
Venue : Sri Rama Temple
Time: 6.45pm to 9.15pm

21.03.2015
Saturday

Vid. Prof. Saraswati Vidyardhi (Vishakapatnam ) Vocal
Vid Vittal Rangan Violin
Vid. C. Cheluvaraju Mridangam
Vid.Bhagyalakshmi M. Krishna Morching

22.03.2015
Sunday

Vid. Bellary M.Raghavendra (Mysore) Vocal
Vid. B.K.Raghu Violin
Vid.T.A.S. Mani Mridangam
Vid. Raghavendra Prakash Ghatam

23.03.2015
Monday

Vid. S.R. Vinay Sharva Vocal
Vid. Vittal Rangan Violin
Vid. C. Cheluvaraju Mridangam
Vid. Guruprasanna Khanjira

24.03.2015
Tuesday

Vid. T.S. Krishnamurthy, Vid.Anuirudha & Vid.
Vibhudendra Simha
Violin Trio
Vid.K.U. Jayachandra Rao Mridangam
Vid. T.S Chandrashakar Mridangam

25.03.2015
Wednesday

Vid. Meghana Murthy Vocal
Vid. Sindhu Suchctan Violin
Vid.Adamya.R.Ramanand Mridangam
Vid. Sunaad Anoor Khanjira

26.03.2015
Thursday

Vid.Jayamangala Krishnamani Vocal
Vid.Sandhya Srinath Violin
Vid.SrinathBala Mridangam

27.03.2015
Friday

Vid.M.RSudha (Mysore) Vocal
Vid. Mysore R.Dayakara Violin
V id. C. Cheluvaraju Mridangam
Vid.N.Gurumurthy Ghatam

28.03.2015
Saturday

Vid.Shubadha Prabhkar & Troupe Bharata Natyam

29.03.2015
Sunday

Vid. Dr.kamonduri. V.Krishna (Tirupati) Vocal
Vid.Kamonduri V.Seshadri (Tirupati) Violin
Vid.Kotipalli Ramesh (Tirupati) Mridangam

30.03.2015
Monday

Vid.B. Prasanna Ballal Mandolin
Vid.Kalyani Shankar Violin
Vid.ASN Swamy Mridangam
Vid.Vyas Vittal Khanjira

31.03.2015
Tuesday

Vid.Venkatash Sharma, (Eka vyakti Karanatic /
Hindustani Ubhya gana)
Vocal
Vid.B.Raghuram Violin
Vid.Vasudev.N Mridangam
Vid.Kiran Yavgal Tabla
Vid.Neetha Vivek Hegde Harmonium

01.04.2015
Wednesday

Vid.vivek Sadasivam Vocal
Vid.H.M.Smitha Violin
Mrt.B.S.Prashanth Mridangam
Vid. Anil Parasara Khanjira

02.04.2015
Thursday

Vid.Ramakrishnan Murthy (Chennai) Vocal
Vid. Vittal Rangan Violin
Vid.H.S. Sudheendra Mridangam
Vid.Purushotham Khanjira

03.04.2015
Friday

Vid. Srikanth Mallajosyula Vocal
Vid.Pavani Srikanth Violin
Vid. Akshay Anand Mridangam
Vid.Sunaad Anoor Khanjira

04.04.2015
Saturday

Vid.K.Sriraksha , Vid. Srikrupa,Vid.Deepti R.Bhatt
Troupe–Nrutya Sangeeth Vybhava

No comments:

Post a Comment