Friday, March 20, 2015

Ramotsava 2015 -Jayanagar

Jayarama Seva Mandali -Jayanagar, Bangalore
 email:jayaramasevamandali@gmail.com
28.03.2015— Palanivelu And Party –Nadaswara

29.03.2015 –Percussive Art Center — Music Programme 

30.03.2015 Ramani S. And Party Carnatic Vocal

31.03.2015 Natya Sankula Team — Bharathanatya

01.04.2015 Chandrashekar & Thyagaraja Violin Duet

02.04.2015 Narahari Dixit And Party Light Music

03.04.2015 N.J. Nandini [Trivendrum] Karnatic Music ,
K.V. Vitala Rangan – Violin, N.C. Bharadwaj – Mrudangam

05.04.2015 Trichur Brothers-[ Sri Krishna Mohan & Ramkumar Mohan], 
Trichur Mohan – Mrudangam, S.Srishailan – Ghatam B.K. Raghu – Violin

06.04.2015 Lakshmi Nagaraj & Indu Nagaraj– Devaranama 

08.04.2015 Dr. C Nagaraj– Panchaveena

09.04.2015 Shubha Santhosh, Vani Manjunatha, Prema Vivek
–Veena, Flute,Violin

10.04.2015 Keshava Nruthya Shala –Panchamaveda Dance
Ballet, Keshava Nruthya Shala

11.04.2015 T.N. Shesha Gopalan Carnatic Vocal

No comments:

Post a Comment