Friday, March 20, 2015

Sri Vani Kala Kendra - 24th Sri Ramanavami Sangeetotsava

Venue Sri Vani Vidya Kendra, Basaveshwaranagar, Bengaluru.


 28-3-15 Vid.Mysuru M.Nagaraj and Dr.Mysuru m.Manjunath – Violin Duet

  29-3-15. Vidu.Sriranjani Santhanagoplan – Vocal

 30-3-15. Vid. Vinay Sharva.S.R.- Vocal

31-3-15. Ku.Bhumika-Vocal; Chi.Sameer j.Sharma-Flute-Hindustani; Dance Vid.Hamsa Nataraj.

1-4-15. Aditya.M.R.-Vocal; Kum.Sanjana Kaushik-Hindustani-Vocal; Dance, Bharatanatya by Bharatanjali Dance School.

2-4-15. Vid.Anagha Bhat-Hindustani-Vocal; Vid.Pavan Rangachar-Vocal
 
3-4-15. Chi.Abhiram Bode-Vocal; Kum.Sharvani Mattur- Hindustani Vocal; Puppet show-Sathishbabu & troup; Bharatanatya-Kum.Megha and Mandara

4-4-15. Chi.Ramana Balachandar-Veena; Sriganesh-Hindustani Vocal; Kavya vachana & narration-Kum.Rakshita Rukmini & Madhuri; Namasankeertana directed by Vid.Kusuma.

5-4-15. Vid.Sandeep Narayanan- Vocal
 
6-4-15. Vid.Balakrishna.D.-Veena

7-4-15. Vid.R.N.Thyagarajan & R.N.Taranathan-Vocal

8-4-15. Vid.Prasanna Kumar- Mandolin

9-4-15. Vid.S.Shankar-Vocal

10-4-15. Pt.Vishwanatha Nakod & Vid.Samanvita Sharma- Devotional Songs

11-4-15.Pt.Kaushik Aithal- Hindustani Vocal;Vidu.Anjali Sriram- Vocal

12-4-15.Pt.Pravin Godkhindi-Hindustani Flute

13-4-15. Vidu.Vani Sathish- Vocal

14-4-15. Kumaravyasana Bharata- Smt.Nirmala Prasanna & Dr.A.V.Prasanna -Vachana & Vyakhyana; Vid.Paramashivan.R.-Ranga Panchamrutha

15-4-15. Vidu.Shwetha Venkatesh-Vocal

16-4-15. Abhimanyu Kalaga-Yakshagana-Child artists of Yakshagana Academy

17-4-15. Tirumalai Srinivas-Vocal; Percussion Ensemble-Direction Vid.Anoor Ananthakrishna Sharma

18-4-15. Dr.Vageesh.K.-Vocal

19-4-15. Pt.Venkatesh Kumar.M.-Hindustani Vocal

20-4-15.Vid.TirupathiV.Satyanarayana-Nagasvara

21-4-15. Vidu.Chandanabala Kalyan-Vocal

22-4-15.Vidu.Poornima Bhat Kulkarni-Hindustani Vocal

23-4-15.Vid.Ramakrishnan Murthy-Vocal

24-4-15.Ramakatha-Bharatanatyam-Sri Satyanarayana Raju

25-4-15. Vishwamitra-Menake-Yakshagana-Direction:Sri Mantap Prabhakar Upadhyaya & SriA.P.Pathak

26-4-15.Trimadhura -Bharatanatyam, Kuchipudi and Kathak-Divya Ravi, Hithaishy Dhavan & Vandana Supriya

27-4-15.Vid.Abhishek Raghuram-Vocal.

No comments:

Post a Comment